வரையறுக்கப்படாத பணிக்காலம் ஓய்வூதியத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ளலாம்

வரையறுக்கப்படாத பணிக்காலம் (Non Provincialised Service) ஓய்வூதியத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ளலாம்/ வரையறுக்கப்படாத பணி (Non Provincialised Service)  தொகுப்பூதியம்  (Consolidated Pay)  மதிப்பூதியம்  (Honorarium)  மற்றும் தினக்கூலி  (Daily Wages) அடிப்படையில் பணிபுரிந்து நிரந்தரப்பணியில் 01.04.2003 க்கு முன்னர் ஈர்க்கப்பட்ட அனைவருக்கும் பொருந்தும் வகையில் அவர்களை நிரந்தரமாக பணியில் ஈர்க்கப்படுவதற்கு முன் 01.01.1961 க்குப்பின் பணிபுரிந்த வரையறுக்கப்படாத பணிக்காலம் (Non Provincialised Service) தொகுப்பூதியம்  (Consolidated Pay)  மதிப்பூதியம்  (Honorarium)  மற்றும் தினக்கூலி  (Daily Wages) அடிப்படையிலான மொத்த பணிக்காலத்தில் பாதியை அவர்களது ஓய்வூதியத்திற்கு தகுதியான பணிக்காலத்துடன் சேர்த்து ஓய்வூதியப்பயன்களுக்கு எடுத்துக்கொள்ள நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு அரசால் ஆணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. 

அரசாணை எண்:  408  நிதித் (ஓய்வூதியம்)துறை    நாள் 25.08.2009 
வனச்சீருடை பணியாளர்கள்

வனத்துறையின் அனைத்து பணிகளையும் சீரும் சிறப்புமாக திறம்பட செய்பவர்கள் வனத்துறையில் உள்ள சீருடைப்பணியாளர்கள் என்பதை யாவரும் அறிவர். சீருடைப்பணியில் வனச்சரக அலுவலர்கள், வனவர்கள், வனக்காப்பாளர்கள் மற்றும் வனக்காவலர்கள் உள்ளனர்.

வனத்துறையின் முக்கியத்துவம் பற்றிய விழிப்புணர்வு சமீப காலங்களாக அதிவேகமாக மக்களிடம் பரவி வருகிறது. அதேவேளையில் வனப்பணியாளர்களின் நிலை மற்றும் அவர்களின் எண்ணிக்கை தேவைக்கேற்ப உள்ளதா என்ற கேள்வி எழுகிறது. அதாவது பல வருடங்களுக்கு முன்னர் வனஉயிரினங்கள் வனப்பகுதியை விட்டு வெளியில் வருவது அரிதான செயலாக இருந்தது. ஆனால் தற்போது வன உயிரினங்கள் தொடர்பான செய்தி ஒவ்வொரு நாளும் செய்தித்தாளில் படிக்க முடிகிறது. அதாவது மனித வன உயிரின மோதல், வன உயிரினங்களால் பயிர்சேதம், வன உயிரின வேட்டை உள்ளிட்ட செயல்கள் அன்றாட நிகழ்வாகிவிட்டது. இதற்கு காரணம் பல உள்ளது.   

FW to FG Promotion List

 வனக்காவலர் நிலையிலிருந்து வனக்காப்பாளராக 2021 ஆம் ஆண்டு பதவி உயர்வு பெற தகுதியுள்ளவர்கள் (Fit for Promotion - Selected and Not Selected Details) விபரம்  Proc No AB2/18140/2021-1 dated 21.10.2021 

காண்பதற்கு இங்கு கிளிக் செய்யவும்


Uniform Allowance

 வனத்துறையில் பணிபுரியும் சீருடைப்பணியாளர்களான வனச்சரக அலுவலர், (Forest Range Officer) வனவர் (Forester), வனக்காப்பாளர் (Forest Guard) மற்றும் வனக்காவலர் (Forest Watcher) ஆகியோருக்கு சீருடைப்படி (Uniform Allowance) வழங்குவதற்கு அரசாணை பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி சீருடைப்படியானது ஒவ்வொரு வருடத்திற்கும் வனச்சரக அலுவலர் மற்றும் வனவர்களுக்கு Rs. 2800/- ம் வனக்காப்பாளர் மற்றும் வனக்காவலர் ஆகியோருக்கு Rs.2650/- ம் வழங்கப்படுகிறது.அதற்கான அரசாணை

G.O.(Ms)No.174  Environment and Forests (FR-2) Department  Dated :23.10.2013  

Forests – Enhancement in grant of supply of Uniforms, Risk allowance and Washing

allowance to the personnel of Forest Department on par with the personnel of Police

Department for the year 2013-14 – Orders – Issued.

-----------------------------------------------------------------

அரசாணை காண்பதற்கு இங்கு கிளிக் செய்யவும்.